ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
Տարեթիվ Այցելություններ Դիտումներ
2019 1393 1580
2020 1326 1435
Ընդամենը
Ամիս Այցելություններ Դիտումներ
12 / 2019 1285 1453
01 / 2020 514 609
02 / 2020 295 324
03 / 2020 200 223
04 / 2020 74 105
05 / 2020 98 123
06 / 2020 129 156
07 / 2020 16 43