ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
Տարեթիվ Այցելություններ Դիտումներ
2019 58 77
2020 1290 1310
Ընդամենը
Ամիս Այցելություններ Դիտումներ
11 / 2019 7 37
12 / 2019 47 78
01 / 2020 24 45
02 / 2020 54 76
03 / 2020 379 402
04 / 2020 308 332
05 / 2020 228 253
06 / 2020 203 229
07 / 2020 94 121