ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
Տարեթիվ Այցելություններ Դիտումներ
2019 1192 1281
2020 776 812
Ընդամենը
Ամիս Այցելություններ Դիտումներ
08 / 2019 7 34
09 / 2019 11 39
10 / 2019 47 79
11 / 2019 40 71
12 / 2019 1069 1166
01 / 2020 346 372
02 / 2020 231 263
03 / 2020 163 187
04 / 2020 36 60