ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
Ուղարկել նամակ
Մեր գրասենյակը

Հասցե

Ամիրյան 4/6, տար. 150, Կենտրոն, ք. Երևան, ՀՀ

Զանգերի կենտրոն

8778

+374 60 44 8778 (արտասահմանից)

Ընդհանուր բաժին

+374 10 544 255, +374 91 99 8778

Մարքեթինգի բաժին

+374 77 99 8778, +374 99 91 8778

Սպասարկման բաժին

+374 10 544 255, +374 77 55 8778