ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ
4000֏ ամսական

Սահմանափակ

Կայք

Բարձր առավելություն

Հասցեներ հեռախոսներ

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն (25 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում (1 Տարեկան)

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ (1 Տարեկան)

Հատուկ առաջարկ (1 Տարեկան)

Սպասարկում

ՀՀ մարզեր և ԼՂՀ

50% զեղչկան բացառություններ

5000֏ ամսական

Սահմանափակ +

Կայք

Բարձր առավելություն

Հասցեներ հեռախոսներ

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն (25 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում (1 Տարեկան)

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ (1 Տարեկան)

Հատուկ առաջարկ (1 Տարեկան)

Սպասարկում

6000֏ ամսական

Ընդլայնված

Կայք

Բարձր առավելություն

Հասցեներ հեռախոսներ

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն (50 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում (2 Տարեկան)

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ (60 Տարեկան)

Հատուկ առաջարկ (60 Տարեկան)

Սպասարկում

ԱՄԵՆԱՎԱՃԱՌՎԱԾ
8000֏

Անսահմանափակ

Կայք

Բարձր առավելություն

Հասցեներ հեռախոսներ

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն (50 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում (12 Տարեկան)

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ (60 Տարեկան)

Հատուկ առաջարկ (60 Տարեկան)

Սպասարկում

ՀՀ մարզեր և ԼՂՀ

50% զեղչկան բացառություններ

20000֏ ամսական

VIP

Կայք

Առաջնային առավելություն

1 գործունեության ոլորտ որոնման ժամանակ առաջին 1-3 դիրքեր

Զանգերի կենտրոն

Առաջնային առավելություն

1 գործունեության ոլորտ 1-3 դիրքեր

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Սպասարկում

39900֏ ամսական

Անսահմանափակ + Սպասարկում

Կայք

Բարձր առավելություն

Հասցեներ հեռախոսներ

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն (50 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(Ընդլայնված)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում (12 Տարեկան)

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ (60 Տարեկան)

Հատուկ առաջարկ (60 Տարեկան)

Սպասարկում

Անվճար

Անվճար

Կայք

Ցածր առավելություն

1հասցե, 1 հեռախոս

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Ցածր առավելություն

Տեղեկագիրք

(1 հեռախոսահամար)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ

Հատուկ առաջարկ

Սպասարկում

2000֏ ամսական

Սեղմ

Կայք

Բարձր առավելություն

1հասցե, 1 հեռախոս

Մասնաճյուղեր

Կայքեր, սոց. հղումներ

Գործունեություն(5 տող)

Նկարներ

Տեսադարան

Հատուկ առաջարկ

Ապրանք/ծառայություն

Զանգերի կենտրոն

Բարձր առավելություն

Տեղեկագիրք

(1 հեռախոսահամար,1 դասակարգիչ,1 հասցե)

Էլ․ մարկետինգ

նամակների ցրում

Ֆեյսբուքյան հրապարակումներ

Հատուկ առաջարկ

Սպասարկում