ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Միացման հրապարակային  պայմանագիր

Ներածություն

 

Սույն կայքը պատրաստված և նեկայացված է  «ՈՒԹ ՅՈԹ ՅՈԹ ՈՒԹ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» ՍՊԸ կողմից, որն առաջարկում է տեղեկատվածան և էլեկտրոնային մարքեթինգի ծառայություններ ինտերնետային ցանցում ՝ հետագայում «Սեփականատեր»։ Օգտագործելով այս կայքը, Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը կայքի Օգտագործման պայմաններին, որոնք պարբերաբար կարող են փոփոխվել։  

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՈՒՄ, ՄՇԱԿՈՒՄ

  1. Տվյալների մուտքագրումը, մշակումը, տարածումը կատարվում է Սեփականատիրոջ կողմից՝ տարբեր աղբյուրներից կամ  կայքից՝ առցանց գրանցման միջոցով։ 
  2. Տվյալները հնարավորության սահմաններում ճշտվում են Սեփականատիրոջ կողմից՝ պարբերաբար ուղարկվում են էլ․ նամակներ, կատարվում են զանգեր և այլն։ 
  3. Սեփականատերը պատասխանատվություն չի կրում տվյալների ճշտության համար։
  4. Սեփականատերը հայտաբերված սխալները վերացնում է ողջամիտ ժամկետներում։ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄ

  1. www.yell.am կայքը համարվում է կորպորատիվ կայք և հետապնդում է շահույթ։ 
  2. Կազմակերպության առաքելությունն է համագործակցող կազմակերպությունների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրում։ 
  3. Ծառայությունները մասնակի մատուցվում են անվճար։ 
  4. Կայքի հնարավորություններից ամբողջությամբ կամ մասնակի օգտվելու համար անհրաժեշտ է համագործակցել փաթեթներից  որևէ մեկով։ 

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ

Կայքում առկա է կազմակերպության վերաբերյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ թողնելու և գնահատելու հնարավորություն։
Սույն իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 27-ում։ 
Մեջբերում․ "ՀՈԴՎԱԾ 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն: Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք` ներառյալ տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից: "
Կազմակերպությունները իրավունք չունեն պահանջելու կայքի "Սեփականատետերից" հեռացնել կամ խմբագրել այդ կարծիքները։ "Սեփականատետերի"  կողմից տրվել է հնարավորություն պատասխանելու և աշխատելու այդ կարծիքնեերի հետ։ 

www.yell.am կայքը համարվում է գլխավոր կայք՝ հետագայում «կայք»։ Դրան կցված մյուս կայքերը՝ www.8778.am, www.yelowbook.am, www.iworks.am, ինչպես նաև համագործակցության արդյունքում տարբեր կազմակերպությունների կայքեր, համարվում են երկրորդական կայքեր՝ հետագայում «երկրորդական կայքեր», որոնք գործում են կայքի ներսում կամ վերահղված են կայքին կամ համագործակցող ընկերությունների կայքերին։ Կայքը  պարունակում է տեղեկատվություն, տեքստ, պատկերներ, նախագծային աշխատանքներ, գրաֆիկա, ձայնային և վիդեո ձայնագրություններ,  և այլ նյութեր և արտադրանք, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ՝ ապրանքանիշ և այլն, որոնք պատկանում են սեփականատիրոջը կամ տրվել են նրան, երրորդ անձանց կողմից օգտագործման և տարածման համար, այդ թվում նյութեր և աշխատանքներ՝ պաշտպանված հեղինակային իրավունքով, գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ և այլ մտավոր սեփականության օբյեկտներ։ Նյութերը, ներառյալ  ցանկացած տեղեկատվություն, որոնք  տեղադրված են www.yell.am  - այդ թվում, ներառյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ,  լուսանկարներ և ցանկացած այլ պարունակություն, որոնք թողնվել են կայքի այցելուների կողմից, նախատեսված են մասնավոր նպատակներով դիտարկման համար:

Սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն` մամուլի, ռադիոյի, հեռուստատեսության և տեղեկատվական այլ միջոցների ազատությունը երաշխավորվում է: 

Կայքում տեղ գտած կարծիքներ բաժնում  սահմանադրության 42-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատ արտահայտելու իրավունք: Այս իրավունքը ներառում է սեփական կարծիք ունենալու, ինչպես նաև առանց պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջամտության և անկախ պետական սահմաններից` տեղեկատվության որևէ միջոցով տեղեկություններ ու գաղափարներ փնտրելու, ստանալու և տարածելու ազատությունը: 

Կայքում կարծիք թողնելու համար անհրաժեշտ  է նույնականացվել։