ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Միացման հրապարակային  պայմանագիր

Ներածություն

Սույն կայքը պատրաստված և նեկայացված է  «ՈՒԹ ՅՈԹ ՅՈԹ ՈՒԹ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» ՍՊԸ կողմից, որն առաջարկում է տեղեկատվական և էլեկտրոնային մարքեթինգի ծառայություններ ինտերնետային ցանցում ՝ հետագայում «Սեփականատեր»։ Օգտագործելով այս կայքը, Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը կայքի Օգտագործման պայմաններին, որոնք պարբերաբար կարող են փոփոխվել։  

Օգտագործումը

www.yell.am կայքը համարվում է գլխավոր կայք՝  հետագայում «կայք»։ Դրան կցված մյուս կայքերը՝ www.8778.am ինչպես նաև համագործակցության արդյունքում տարբեր կազմակերպությունների կայքեր, համարվում են երկրորդական կայքեր՝  հետագայում «երկրորդական կայքեր», որոնք գործում են կայքի ներսում, վերահղված են կայքին կամ համագործակցող ընկերությունների կայքերին։ Կայքը  պարունակում է տեղեկատվություն, տեքստ, պատկերներ, նախագծային աշխատանքներ, գրաֆիկա, ձայնային և վիդեո ձայնագրություններ,  և այլ նյութեր և արտադրանք, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ՝ ապրանքանիշ և այլն, որոնք պատկանում են սեփականատիրոջը կամ տրվել են նրան երրորդ անձանց կողմից օգտագործման և տարածման համար, այդ թվում նյութեր և աշխատանքներ՝ պաշտպանված հեղինակային իրավունքով, գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ և այլ մտավոր սեփականության օբյեկտներ։ Նյութերը, ներառյալ  ցանկացած տեղեկատվություն, որոնք  տեղադրված են www.yell.am  - ներառյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ,  լուսանկարներ և ցանկացած այլ պարունակություն, որոնք թողնվել են կայքի այցելուների կողմից, նախատեսված են մասնավոր նպատակներով դիտարկման համար:

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱՆՑՈՒՄ 

www.yell.am կայքում հավաքագրվում, մշակվում և տեղադրում են կազմակերպությունների վերաբերյալ ինֆորմացիա։ 

Կազմակերպությունները նաև կարող են ինքնուրույն գրանցվել www.yell.am կայքում՝ համապատասխան ֆորմայի միջոցով՝ ստանալով անձնական էջ՝ "ԱՆՎՃԱՐ" փաթեթով։ 

ՄՈՒՏՔ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Կայքում առկա է "ՄՈՒՏՔ"  հղում, որը հնարավորությյուն է տալիս կայքի տվյալ հաշվում փոփոխություններ կատարելու։

Համակարգ մուտք գործելու իրավունք ունեն միայն համագործակցող կազմակերպությունները՝ "Անսահմանափակ", "Ընդլայնված" փաթեթներով։ 
Մուտքի հնարավոորությունը ակտիվանում է ԻՆՔՆԱՇԽԱՏ՝ պայմանագրի կնքման օրով։ 
Մուտք գործելու գաղտնաբառ ստանալու/փոփոխելու համար պետք է օգտագործել այն  էլեկտրոնային հասցեն, որը տրամադրվել է պայմանագրի հավելված 2-ով։ 

Էլ․ հասցեի փոփոխություն կարող է կատարվել՝

Մուտքի հնարավորությունը գործում է 24/7 գրաֆիկով։

Համագործակցությունը դադարեցնելուց հետո մուտքի հնարավորությունը փակվում է։ 

ՄՈԴԵՐԱՑԻԱ 

Օգտատիրոջ էջում տեղադրված նյութերի պատասխանատվությունը կրում է տվյած կազմակերպությունը։ 
Կազմակերպությունները պարտավոր են պահպանել այլ կազմակերպությունների հեղինակային իրավունքը։ 
Այլ կազմակերպությունների հեղինակային իրավունքը խախտած կազմակերպությունների տվյալները կհեռացվեն համակարգից դրանք հայտաբերելուց հետո։ 

Կայքում տեղադրվող ինֆորմանցիան անցնում է մոդերացիա կայքի ադմինիստրատորների կողմից։

Արգելվում է տեղադրել 

Մոդերացիան գործում է ախատանքային օրերին և ժամերին երկ-շաբաթ, 10։00-18։00

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ

Կայքում առկա է կազմակերպության վերաբերյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ թողնելու և գնահատելու հնարավորություն։
Սույն իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 27-ում։ 
Մեջբերում․ "ՀՈԴՎԱԾ 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն: Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք` ներառյալ տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից: "
Կազմակերպությունները իրավունք չունեն պահանջելու կայքի "Սեփականատետերից" հեռացնել կամ խմբագրել այդ կարծիքները։ "Սեփականատետերի"  կողմից տրվել է հնարավորություն պատասխանելու և աշխատելու այդ կարծիքնեերի հետ։ 

Մեկնաբանել 2․1․4․ կետը /գրագետ բառի բացատրություն /

ՆԱՄԱԿՆԵՐԻ ՑՐՈՒՄ 

 1. Պայմանագրի շրջանակներում կամ առանձին վճարովի ծառայությունէ։ 
 2. Շտեմարանը ձևավորմում է այն էլ․ հասցեներից որոնք առկա են կազմակերպությունների տվյալներում՝ տրամադրվել են կազմակերպության կողմից՝ պայմանագրի կամ ճշտման արդյունքում։ 
 3. Նամակների ցրման բոլոր նյութերի վերջում (footer) Պարտադիր է հղում, որը սեղմելուց տվյալ էլ․ հասցեին այլևս նամակներ չեն գնա 1-6 ամիս։ 
 4. Բոլոր նամակների վերնամասում (header) "ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ" - ի ապրանքանիշը պարտադիր է։
 5. Նամակների ցրում լռելայն իրականացվում են աշխատանքային օրերին՝  09։30-14։00, կամ հաճախորդի կողմից նշված օրը և ժամին։ 
 6. Նամակների ցրման նյութը Պայմանագրի սահմաններում ուղարկվում է ՊԱՏՐԱՍՏԻ, [email protected] էլ․ հասցեին, որտեղ նշվում է նաև ուղարկման նախընտրելի օրը և ժամը։ Նամակների ցրման նյութը ստանալուց հետո Կատարողը այն բերում է հատուկ ֆորմատի, որը օգտագործվող ծրագրի պահանջն է  և ուղարկում հաստատման՝  3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նամակների ցրումը կատարվում է նյութը պատվիրատուի կողմից հաստատելուց հետո 3 /երեք/ աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Նյութը հաստատելուց հետո Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում նյութի բովանդակության, տառասխալների և այլ  ինֆորմացիայի համար։ 
 7. Կատարողը պատասխանատվություն չի կրում տարածվող նյութի բովանդակության համար։ Պատասխանատվություն կրում է այն պատվիրող կողմը։ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՍՑԵՆԵՐԻ ԲԱԶԱ 

Մեզ մոտ առկա է իրավաբանական անձանց բազա՝ 12000-14000
Ֆիզիզկական անձանց բազա՝ 8000-10000

Նամակների ցրումը կատարվում է բազաներից որևէ մեկին՝ հաճախորդի ընդրությամբ և համարվում է 1 նամակների ցրում։

Նամակների ցրումը իրականացվում է իրավաբանական անձանց բազային և ֆիզիկական անձանց բազային։ 

Իրավաբանական անձանց բազան հիմնականում տրամադրվում է կազմակերպությունների կողմից, հավաքրվում է զանգերի /զանգերը ձայնագրվում են/, պայմանագրերի, առցանց կայքի միջոցով ․․․․ 

Իրավաբանական անձանց ակտիվ էլեկտրանայինբազան կազմում է ամբողջ կազմակերպությունների բազայի 22-25% -ը։  Ակտիվ բազա նշանակում է էլ․ հասցեներ որոնք ստանում են էլ․ նամակներ։ Կազմակերպությունների բազայի թիվը Real Time ցուցադրվում է www.yell.am կայքի Footer-ում՝ կայքի ներքևի հատվածում։ 

Ֆիզիկական անձանց բազան հավաքագրվում է տարբեր աղբյուրներից՝ տվյալ անձանց կողմից համապատասխան բլանկ լրացնելով և առցանց թույլտվություն տալով։ 

Ցանկացած պահի բաժանորդագրված ընկերությունը կամ անձը կաող են հեռացնել իրենց էլ․ հասցեն և չստանալ նամակներ սեղմելով համապատասխան հղումը յուրաքանչյուր նամակի ներքևի մասում։ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Նամակների ցրման վերլուծություն տրամադրվում է լրացուցիչ վճարի դիմաց՝  միայն իրավաբանական անձանց բազային կատարվող նամակների ցրման դեպքում՝ ընդհանուր /քանակ, բացումներ, քլիքներ/ և մանրամասն ՄԻԱՅՆ ԲԱՑՎԱԾ էլ․ հասցեների և դրանց պատկանող կազմակերպությունների կոնտակտային տվյալների, գործունեության վերաբերյալ։ 

Ֆիզիկական անձանց նամակների ցրման վերլուծություն կարող է տրամադրվել միայն ընդհանուր՝  քանակ, բացումներ, քլիքներ։ Այլ ինֆորմացիա չի տրամադրվում։ 

ԹԻՐԱԽԱՎՈՐՈՒՄ

Թիրախավորում հնարավոր է կատարել, միան իրավաբանական անձանց բազային՝ անունով, հասցեով, գործունեությամբ։ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ www.facebook.com/hayastan.teghekatu ՖԵՅՍԲՈՒՔՅԱՆ ԷՋՈՒՄ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ (այսուհետ Հրապարակումներ)

 1. Հրապարակումներ կատարվում են միայն այն կազմակերպությունների համար, որոնք ըստ պայմանագրի ունեն նման հնարավորություն։
 2. Հրապարակման նյութերը ուղարկվում են [email protected] էլ հասցեին։
 3. Նյութերը հրապարակվում են 3 (երեք) աշխատանքային օրվա ընթացքում։
 4. Նյութերը հրապարակվում են 5 (հինգ) օր ինտերվալից ոչ շուտ։
 5. Նյութերը էջում պահմանվում են 3 (երեք) տարի, այնուհետև հեռացվում։ 
 6. Կոնտակտային տվյալներ չեն հրապարակվում, փոխարենը հրապարակվում է տվյալ ընկերության www.YELL.am կայքի տվյալ օգտատիրոջ էջի հղումը։