ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ

Միացման հրապարակային  պայմանագիր

Ներածություն

Սույն կայքը պատրաստված և նեկայացված է  «ՈՒԹ ՅՈԹ ՅՈԹ ՈՒԹ ՏԵՂԵԿԱՏՈՒ» ՍՊԸ կողմից, որն առաջարկում է տեղեկատվական և էլեկտրոնային մարքեթինգի ծառայություններ ինտերնետային ցանցում ՝ հետագայում «Սեփականատեր»։ Օգտագործելով այս կայքը, Դուք տալիս եք Ձեր համաձայնությունը կայքի Օգտագործման պայմաններին, որոնք պարբերաբար կարող են փոփոխվել։  

Օգտագործումը

www.yell.am կայքը համարվում է գլխավոր կայք՝  հետագայում «կայք»։ Դրան կցված մյուս կայքերը՝ www.8778.am, www.yelowbook.am, www.iworks.am, ինչպես նաև համագործակցության արդյունքում տարբեր կազմակերպությունների կայքեր, համարվում են երկրորդական կայքեր՝  հետագայում «երկրորդական կայքեր», որոնք գործում են կայքի ներսում, վերահղված են կայքին կամ համագործակցող ընկերությունների կայքերին։ Կայքը  պարունակում է տեղեկատվություն, տեքստ, պատկերներ, նախագծային աշխատանքներ, գրաֆիկա, ձայնային և վիդեո ձայնագրություններ,  և այլ նյութեր և արտադրանք, ներառյալ մտավոր սեփականության իրավունքի օբյեկտներ՝ ապրանքանիշ և այլն, որոնք պատկանում են սեփականատիրոջը կամ տրվել են նրան երրորդ անձանց կողմից օգտագործման և տարածման համար, այդ թվում նյութեր և աշխատանքներ՝ պաշտպանված հեղինակային իրավունքով, գրանցված ապրանքային և սպասարկման նշաններ և այլ մտավոր սեփականության օբյեկտներ։ Նյութերը, ներառյալ  ցանկացած տեղեկատվություն, որոնք  տեղադրված են www.yell.am  - ներառյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ,  լուսանկարներ և ցանկացած այլ պարունակություն, որոնք թողնվել են կայքի այցելուների կողմից, նախատեսված են մասնավոր նպատակներով դիտարկման համար:

ԿԱՐԾԻՔՆԵՐ

Կայքում առկա է կազմակերպության վերաբերյալ կարծիքներ, մեկնաբանություններ թողնելու և գնահատելու հնարավորություն։
Սույն իրավունքը ամրագրված է ՀՀ Սահմանադրության Հոդված 27-ում։ 
Մեջբերում․ "ՀՈԴՎԱԾ 27. Յուրաքանչյուր ոք ունի իր կարծիքն ազատորեն արտահայտելու իրավունք: Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրաժարվելու իր կարծիքից կամ փոխելու այն: Յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք` ներառյալ տեղեկություններ և գաղափարներ փնտրելու, ստանալու, տարածելու ազատությունը, տեղեկատվության ցանկացած միջոցով` անկախ պետական սահմաններից: "
Կազմակերպությունները իրավունք չունեն պահանջելու կայքի "Սեփականատետերից" հեռացնել կամ խմբագրել այդ կարծիքները։ "Սեփականատետերի"  կողմից տրվել է հնարավորություն պատասխանելու և աշխատելու այդ կարծիքնեերի հետ։